FUNKCJE SYSTEMU:
1. Przyciski systemu powietrznego
a) SYSTEM AKTYWNY
• krótki nacisk; włącz/wyłącz pracy systemu
b) SYSTEM NIEAKTYWNY /BRAK WODY W WANNIE/
• krótki nacisk; wyłączenie aktywnej tuż po kąpieli automatycznego osuszania
• dłuższe >3 sek. przytrzymanie; uruchomienie funkcji automatycznych np. po długim okresie nieużywania
2. Wyświetlacz czasu kąpieli ( timer) i temperatury wody
3. Przyciski czasu kąpieli ( timer)
SYSTEM AKTYWNY
• pierwszy krótki nacisk; wyświetlenie czasu potrzebnego do zakończenia  pracy systemu. Jeśli nacisk nastąpi akurat w chwili wyświetlania czasu, jest on nierozpoznawany przez system (zmiany ustawień czasu podczas pracy systemu poprzez każdy ponowny krótki nacisk w odstępach nie dłuższych niż 3 sek.)
• krótki nacisk; zmiana czasu krokiem 5 min., przedział 5-30 min.
4. Przycisk chromoterapii
SYSTEM AKTYWNY dla chromoterapii
• krótki nacisk; włączenie zmiany kolorów
• krótki nacisk drugi; zatrzymanie/wybór koloru
• dłuższe >3 sek. przytrzymanie; wyłączenie chromoterapii
• UWAGA; chromoterapia może pracować bez wody

ajax-ster-system

ajax-new-pl-copy

Ruben Design